No.5471模特李雅柔182CM脱黑色职业套装露性感白色蕾丝内衣诱惑写真[81P]_李雅柔_秀人网

No.5471模特李雅柔182CM脱黑色职业套装露性感白色蕾丝内衣诱惑写真[81P]_李雅柔_秀人网

 又曰∶男女俱仙之道,深纳勿动,精思脐中赤色大如鸡子形,乃徐徐出入,情动乃退,一日一夕可数十为定,令人益寿。 恶白敛;畏牡蒙、地榆、雄黄、秦艽、龟甲。

暴肉作脯不肯干者。期门主奔豚上下。

通里主遗溺。 关上脉迟,胃中寒,宜服桂枝丸、茱萸汤,针胃脘补之。

又主女子淋,阴挺出,四肢淫泺。沉而数,中水,冬不治自愈。

 解溪主螈而惊。凡三度,澄定去水,更用沉香一两捣为末,以天池水五升,煮汁二升,分作三度,淘澄其浆,晒干任用。

侠溪阳辅太冲主腋下肿马刀。巨阙上脘石门阴跷主腹中满,暴痛汗出。

Leave a Reply